Witaj gościu! Nie jesteś zalogowany na forum, więc możesz nie mieć dostępu do niektórych z jego funkcji! Aby rozwiązać ten problem
zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
Real Soccer Haxball League - Historical Website


Regulamin Real Soccer Haxball League
 1. Wstęp
  • Strona internetowa rshl.eu, Forum, ShoutBox oraz Kanał TS, YouTube, Twitch i Fanpage na Facebook'u jest nieodłączną częścią ligi Real Soccer Haxball League,
  • Korzystanie z powyższych jednostek Real Soccer Haxball League jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika o zapoznaniu się i zaakceptowaniu zasad objętych niniejszym regulaminem,
  • Prawa do nazwy "Real Soccer Haxball League", jak i adresu strony internetowej jest zastrzeżone przez administrację. Wykorzystywanie nazwy przez osoby trzecie jest dozwolone jedynie za zgodą administracji,
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności wynikającej z jego złamania,
  • Administracja posiada prawo do wprowadzania zmian w regulaminie,
  • Użytkownicy są informowani o wprowadzonych zmianach w odpowiednim temacie na forum,
  • Zmiany w regulaminie wchodzą w życie wraz z ich publikacją na forum.

 2. Zasady Ogólne
  • Zabrania się publikowania:
   • Treści o zabarwieniu skrajnie patriotycznym oraz gloryfikujących totalitarne systemy ideologiczne,
   • Treści o zabarwieniu rasistowskim,
   • Treści o zabarwieniu seksistowskim,
   • Treści propagujących przemoc i/lub łamanie prawa,
   • Treści wulgarnych, zarówno w formie jawnej jak i nadmiernie w formie "ukrytej" tzn. wykropkowanych, wygwiazdkowanych, itd.,
   • Treści, które obrażają lub w inny sposób atakują wartości religijne.
   • Treści których celem jest ośmieszanie lub obrażanie innych użytkowników,
   • Treści łamiących prawa autorskie osób trzecich (przepisywanie artykułów z innych serwisów - plagiat),
   • Reklam innych stron o podobnej tematyce,
   • Reklam programów, modów i sposobów pozwalających na "cheatowanie",
   • Szeroko pojętego spamu i śmieciowych postów,
  • Login oraz Nazwa Wyświetlana użytkownika nie może zawierać treści w jakikolwiek sposób łamiących postanowienia regulaminu,
  • Za złamanie zasad ujętych regulaminem użytkownicy są karani według systemu kar oddzielnej dla każdej części RSHL,
  • Wszyscy użytkownicy są traktowani na równi, bez podziału ze względu na sprawowane stanowiska,
  • Wszelkie przypadki nie ujęte w regulaminie, a zabronione są na mocy Ustaw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej są zabronione również na forum,
  • Posiadanie wielu kont przez jednego użytkownika (multikonta) jest zabronione. W przypadku korzystania wielu użytkowników z tego samego adresu IP należy ten fakt zgłosić administracji,
  • Konta użytkowników są usuwane automatycznie po półrocznej nieaktywności, nie ma możliwości dobrowolnego usunięcia konta, chyba że w sytuacjach nadzwyczajnych,
  • Zabrania się ddosowania roomów ligowych czy też publicznych na forum RSHL.eu, za udowodnione niszczenie roomów użytkownik zostaje zbanowany permanentnie.

 3. Obsługa Real Soccer Haxball League
  • Na obsługę Real Soccer Haxball League składają się: Administratorzy, Techniczni, Graficy, Sędziowie, Hosterzy oraz Streamerzy
  • Administracja:
   • Zadaniem Administratorów jest zapewnienie ciągłości działania strony oraz minimalnej jego awaryjności,
   • Administratorzy posiadają na forum posiada pełne uprawnienia moderatorskie,
   • Administratorzy są oznaczeni odpowiednią rangą na forum,
   • Zadania poszczególnych administratorów oraz skład obsługi ligi podane są w zakładce "Ekipa",
   • Administratorzy pełnią zarówno funkcję organizatorów rozgrywek ligowych jak i administratorów witryny.
  • Administratorzy - Moderatorzy:
   • Zadaniem Administratorów z funkcją Moderatorów jest utrzymanie porządku na płaszczyznach objętych ich działaniem,
   • Moderatorzy oznaczeni są odpowiednim kolorem i rangą,
   • W stosunku do osób łamiących regulamin, Moderator ma prawo użyć szeregu dostępnych mu narzędzi objętych systemem kar.
  • Zabrania się usuwania i modyfikowania bez konsultacji ostrzeżeń i blokad nałożonych przez innego członka obsługi,
  • Zabrania się publicznego kwestionowania działań i decyzji administratorów poza odpowiednim działem na forum (Komisja dyscyplinarna - forum) oraz kwestionowania wyżej wymienionych w sposób sprzeczny z netykietą,
  • Skargi złożone przez użytkowników rozpatruje obsługa RSHL.

 4. Forum
  • Użytkownik ma prawo do tworzenia nowych tematów, po uprzednim zapoznaniu się z zasadami dodawania nowych tematów na forum,
  • Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że umieszcza temat w odpowiednim dziale, nieprawidłowo umieszczone tematy mogą być przeniesione bądź usunięte,
  • Przed dodaniem tematu należy upewnić się czy nie istnieje już na forum podobny temat,
  • Przy pisaniu tematu należy stosować się do zasad pisania postu zamieszczonych w danym dziale, lub w kreatorze tematu,
  • Temat powinien być napisany zgodnie z zasadami gramatycznymi,
  • Przy korzystaniu z treści, która została napisana przez kogoś innego, w celu uniknięcia plagiatu prosimy podać autora (jeżeli jest z forum, bądź linku + autora, jeśli treść została skopiowana z zewnętrznych źródeł),
  • Zabrania się wielokrotnego zakładania tego samego tematu w jednym lub wielu działach,
  • Tematy można odświeżać nie częściej niż raz na 48 godzin,
  • Nadmierna ilość zamieszczanych/tworzonych postów/wątków na forum w ciągu 24 godzin może zostać potraktowana jako spam i stać się podstawą do ukarania użytkownika.
  • Surowo zabrania się używania programów maskujących ip jak TOR, OPERA TURBO lub bramki proxy.

 5. ShoutBox
  • Użytkownikom udostępnia się ShoutBox do szybkiej komunikacji i kulturalnych rozmów,
  • Pieczę nad zachowaniem na shoutboxie porządku sprawują Administratorzy i Moderatorzy forum,
  • Bany otrzymane na shoutboxie nie podlegają żadnym odwołaniom, ani na forum, ani poza. Czas trwania poszczególnych banów uzależniony jest od rodzaju przewinienia, a bana zdjąć może każdy Administrator - nie tylko ten, który go nałożył.
  • Administrator/Moderator ma prawo podjąć decyzje według WŁASNEGO uznania, w przypadku gdy danej sytuacji NIE OPISUJE do końca regulamin.
  • Na shoutboxie zabrania się:
   • Zamieszczania wpisów łamiących aspekty ujęte w rozdziale "Zasady Ogólne",
   • Stosowania nadmiernej ilości formatowanego tekstu,
   • Nadmiernego powtarzania tego samego tekstu (flood).

 6. Kanał TeamSpeak
  • Użytkownikom udostępnia się kanały na serwerze TS, w celu ułatwienia komunikacji między zawodnikami,
  • Na kanale ogólnym "Lobby" obowiązują zasady objęte niniejszym regulaminem. Porządku na tym kanale pilnują moderatorzy forum,
  • Prywatne kanały klubowe oraz kanały specjalne są nadzorowane przez Channel Adminów danego kanału. Mogą oni wyrzucać wybranych przez nich użytkowników ze swoich kanałów według własnych zasad,
  • Stanowisko Channel Admina/ów kanału klubowego piastuje/ą osoby wyznaczone przez kapitana danego zespołu.

 7. YouTube, Twitch, Facebook
  • Porządku na kanale YouTube, Twitch oraz na Facebook'owym Fanpage'u pilnują osoby mianowane przez administrację,
  • Treści umieszczane na powyższych platformach mogą być usuwane jeśli łamią postanowienia ujęte niniejszym regulaminem,
  • Użytkownikom nagminnie łamiący regulamin na powyższych platformach mogą zostać odebrane możliwości pełnego korzystania z nich.

 8. System kar
  • Forum:
   • upomnienie słowne, bez dodawania punktów ostrzeżeń,
   • przyznanie punktów ostrzeżeń, zgodnie z Systemem Ostrzeżeń,
   • czasowa blokada wejścia na forum (ban czasowy),
   • trwała blokada wejścia na forum (ban permanentny).
  • ShoutBox:
   • upomnienie słowne,
   • tymczasowa blokada dostępu do shoutboxa,
   • trwała blokada dostępu do shoutboxa.
  • TeamSpeak:
   • upomnienie słowne,
   • kick z channelu,
   • kick z serwera,
   • blokada na adres IP na serwerze.
  • YouTube, Twitch, Facebook:
   • upomnienie słowne,
   • tymczasowe zablokowanie użytkownika,
   • trwałe zablokowanie użytkownika.


System Ostrzeżeń:

System Ostrzeżeń

5 punktów = BAN

Długość blokady czasowej (tzw. bana) zależy od rodzaju i ilości popełnionych przewinień. Wyróżnia się następujące bany: 3-miesięczny 6-miesięczny 12-miesięczny Ban permanentny (tzw. perm) Od każdego bana istnieje możliwość odwołania się poprzez kontakt na Gadu Gadu lub TeamSpeak z Administratorem forum. W przypadku akceptacji odwołania ban może zostać skrócony lub całkowicie zdjęty.


Objaśnienia

Reklama – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki). [źródło: wikipedia.org]
Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. [...] Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. [źródło: wikipedia.org]